Ingurumen, Baso eta Landa Ingeniaritza

Ingeniería Medioambiental, Forestal y Rural

Herriko Plaza 2
48289 Mendexa (Bizkaia)
tel: 94 616 53 04
Mobila: 609 43 27 24
E-mail: info@basolur.com
Baso Ingeniaritza